Оксана Білозуб

Image

Оксана Білозуб

досвід роботи з 2011

Консультації по овочевим і ягідним культурам: розробка концепції, реалізація  та контроль проведення агротехнологічних заходів згідно оранічної системи вирощування. Інноваційне тепличне господарство. Овочеві та ягідні культури. Впровадження стандартів HACCP , ISO22000, Global GAP, Organic Standard. Аналітика виробничих процесів в рослинництві.

Освіта

2005-2011
ДНУ ім. Олеся Гончара
Магістр –ботаніка,хімічний аналіз ґрунтів

2009-2011
Викладач курсу "Ландшафтний дизайн", факультатив каф. фізіології рослин, ДНУ ім. Олеся Гончара

Довід роботи

2017 — 2021
БЕРІ КОМЕРЦ, головний агроном. 
1. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи у напрямку рослинництва. Побудова операційної та агрономічної діяльності підприємства.
2. Впровадження та контроль методів організаційно-технологічного супроводу рослинницького напрямку :
• Органічна технологія відкритого грунту: лікарські рослини.
• Інтенсивна технологія відкритого грунту:овочеві культури.
• Інтенсивна технологія в тепличному господарстві: ягідні культури.
3. Надання обґрунтованих систем щодо сівозмін, захисту ґрунту від ерозії, захисту посівів від шкідників, хвороб та бур’янів.
4. Розробка та обґрунтування технологічних карт, структури полів, економічної моделі діяльності підприємства з метою забезпечення максимальної прибутковості.
5. Організація робіт з ведення книги історії полів, земельної книги та інших облікових документів, своєчасного складання звітів
6. Впровадження стандартів HACCP, Organic Standard. Внутрішній аудитор Global GAP , з боку замовника.
7. Контроль роботи лінійних агрономів щодо проведення сільськогосподарських робіт у найоптимальніші строки і на належному агротехнічному рівні.
8. Контроль якості і своєчасність проведення сільськогосподарських робіт, використання техніки, якості продукції, що виробляється, затрати праці і матеріально — грошових коштів.
9. Складання розрахунків і заявок на придбання мінеральних добрив, ззр, машин, устаткування та інших матеріально-технічних засобів для рослинництва
10. Імплементація системи оцінки ефективності роботи лінійних агрономів
11. Забезпечення розробки і упровадження заходів атестації робочих місць
12. Аналіз використовуваних гібридів, сортів, засобів захисту рослин
13. Аналіз норм виробітку
14. Розробка регламенту відповідності якості продукції, на всіх ланках виробництва, з наступним пересічним контролем (методологія та інструкція для кожної ланки виробництва). Розробка бізнес-процесів,використовуючи принципи LEAN, Agile, Waterfall, моделювання згідно BPMN.
15. Добір персоналу,його розподілення,навчання
16. Формування операційного річного бюджету, згідно, бізнес-процесів та їх ієрархії. Участь у формуванні інвестиційного бюджету та вибору стратегії розвитку підприємства на 5,10 рр.
17. Підготовка звітності за показниками діяльності. План –факторний аналіз, комунікація із структурними підрозділами на предмет з’ясування причин відхилень.
18. Планування витрат і доходів. Пошук резервів оптимізації. Формування календарю платежів.
19. Управління ланцюгами постачань. Комунікація з контрагентами –постачальниками на етапах від тендера до виконання зобов’язань

2015-2017
АГ ГРУПП, головний агроном.
1. Організація запуску системи точного землеробства (організація проведення аналізу ґрунтів, введення диференційованих технологічних карт по кожному полю/кожній культурі, облік та аналіз ефективності), згідно органічної технології для культур: нут, соя, кукурудза, пшениця, гречиха.
2. Впровадження, організація та контроль виконання органічного вирощування овочів, зеленних та ягідних культур (Суниця садова, малина ) в тепличному господарстві. Чорниці, малини,ожини у відкритому грунті. Внутрішній аудитор Organic Standard, з боку замовника.
4. Впровадження принципів ISO 22000.
5. Здійснення контролю за якісним та своєчасним виконанням технологічних операцій та дотриманням норм органічного виробництва.
6. Планування та контроль систем з обробітку ґрунтів, посівних робіт та збору урожаю, організація виконання цих робіт.
7. Агрономічне та організаційно технічне управління виробництвом. Оптимітизація бізнес- процесів.
8. Визначення термінів та порядку проведення технологічних операцій.
9. Розробка розрахунків щодо забезпечення потреби насіння, добрив, ЗЗР
10. Формування операційного річного бюджету.
11. Аналіз та оцінка ефективності наявних виробничих процесів у рослинництві.
12. Пошук резервів підвищення рентабельності напрямку.

2011-2014
КП УЗН Солом’янського району м. Києва. Агроном, майстер дільниці.
1. Організаційно-технічне керівництво підрозділами оранжерея, виробничі дільниці.
2. Розроблення річних планів розвитку господарства.
3. Розроблення технологічних карт, виробничих програм і робочих планів з рослинництва.
4. Організація підготовки виробництва, забезпечення розміщення робітників і бригад, контроль дотримання технологічних процесів, оперативне виявлення і ліквідація порушеннь і їх причин.
5. Аналіз результатів виробничої діяльності, контроль витрат фонду заробітної плати співробітникам дільниць, забезпечення оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати.