Урядова програма фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства 2021: роз'яснення для переробників від Асоціації «Ягідництво України»

Урядова програма фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства 2021: роз'яснення для переробників від Асоціації «Ягідництво України»

 Спеціалістами Асоціації "Ягідництво України" надано роз'яснення щодо державної фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства у 2021 році.

НА ЩО НАДАЄТЬСЯ ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА? 

  • Нове будівництво та реконструкція холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодово-ягідної продукції (далі - ОБ’ЄКТИ)
  • Придбання ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду власного виробництва на соки, пюре, виноматеріали (далі - ЛІНІЇ) після завершення пусконалагоджувальних робіт.  

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ТА ЛІНІЙ
до 50 % вартості (без урахування податку на додану вартість).

ЗА ЯКИЙ ПЕРІОД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ТА ЛІНІЙ У 2021 РОЦІ?
Компенсації підлягають вартість об’єктів, введених в експлуатацію у період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року, та/або вартість ліній, придбаних у цей самий період

ЧИ ПІДЛЯГАЮТЬ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ТА ЛІНІЙ, ЩО БУЛИ ВВЕДЕНІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ПРИДБАНІ У ПЕРІОД З 2019 ПО 2020 РІК?
ТАК

КОЛИ І КОМУ ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ТА ЛІНІЙ?
До 1 травня 2021 року або 15 жовтня 2021 року комісії Мінекономіки для компенсації вартості об’єктів, введених в експлуатацію у період
з 2019 по 2020 рік, та/або вартості ліній, придбаних у цей самий період
До 15 жовтня 2021 року комісії Мінекономіки для компенсації вартості об’єктів, введених в експлуатацію з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року, та/або вартості ліній, придбаних у цей самий період.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ?
1) заявку на отримання бюджетних коштів;
2) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
3) письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
4) відомості, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
5) типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” - для компенсації вартості нового будівництва об’єктів;
6) типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” - для компенсації вартості реконструкції об’єктів;
7) засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;
8) акт інвентаризації насаджень 1) заявку на отримання бюджетних коштів;
2) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
3) письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
4) акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії;
5) засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують вартість та облік на балансі ліній, зокрема документів про здійснення оплати їх вартості;
6) акт інвентаризації насаджень.

ЯКА ВАРТІСТЬ ПІДЛЯГАЄ КОМПЕНСАЦІЇ?
Для розрахунку компенсації вартості реконструйованого об’єкта не включається балансова вартість об’єкта на початок реконструкції.
Компенсації підлягає вартість основних фондів, підтверджена актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів та/або приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (№ ОЗ-1, ОЗ-2), які передбачені проектно-кошторисною документацією. За період з 2019 по 2020 роки суб’єктам господарювання не нараховується компенсація, якщо придбані у цей період лінії на момент подання документів до комісії Мінекономіки не обліковуються на їх балансі.
У разі коли суб’єкт господарювання отримував у період з 2019 по 2020 роки компенсації, доплата здійснюється в межах встановленого для кожного напряму розміру державної підтримки з відрахуванням вже сплачених сум компенсації.

ОБМЕЖЕННЯ З НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
За кожним видом державної підтримки один виробник сільськогосподарської продукції з урахуванням пов’язаних з ним осіб щорічно може отримати державну підтримку в сумі не більше ніж 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

КОЛИ І КУДИ НАДІЙДУТЬ КОШТИ?
Після 20 травня 2021 року на поточний рахунок, відкритий у банку для компенсації вартості об’єктів, введених в експлуатацію у період
з 2019 по 2020 рік, та/або вартості ліній, придбаних у цей самий період.
Після 5 листопада 2021 року на поточний рахунок, відкритий у банку для компенсації вартості об’єктів, введених в експлуатацію у період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року та/або вартості ліній, придбаних у цей самий період.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ОТРИМАНА СУМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ?
Суб’єкт господарювання, якому виплачена компенсація вартості об’єктів та ліній у разі їх відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням, повинен повернути одержані бюджетні кошти в повному обсязі. 

Читати також
Як змінилися нормативи, форми звітності, перелік техніки, механізмів та обладнання, передбачених для надання державної підтримки виробників плодів та ягід у 2021 році? Роз'яснення від Асоціації "Ягідництво України"

Затверджено урядову програму фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства 2021: роз'яснення для виробників від Асоціації «Ягідництво України» 

Громадською антирейдерською платформою для агровиробників розроблено «Практичні рекомендації із запобігання і протидії аграрному рейдерству»